Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

W roku akademickim 2017/2018 uruchomiono studia podyplomowe w zakresie:
– Logika, prawdopodobieństwo i strategie szachowe
– Zarządzanie logistyką
– Zarządzanie bezpieczeństwem
– Zarządzanie kryzysowe
– Zarządzanie systemami sprzedaży i Costomer Relationship Management
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
Copyright ©2018 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, All Rights Reserved.