Studia w Anglii

Studia w Anglii

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Manchester

Studia Licencjackie, kierunek: Zarządzanie
 
Specjalności:
zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska
zarządzanie finansami przedsiębiorstw
+AAT The Association of Accounting Technician’s
zarządzanie jakością
informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 
Studia Inżynierskie, kierunek: Technologia żywności i żywienia człowieka
 
Specjalności:
technologia i analiza żywności
analiza i zarządzanie jakością żywności
dietetyka i żywienie człowieka
winiarstwo i piwowarstwo
 
Punkt rekrutacyjno-konsultacyjny
MANCHESTER M8 4JU
124 MIDDLETON ROAD
tel: +44 07481526153
e-mail: wssg.uk@vp.pl
Copyright ©2018 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, All Rights Reserved.