Sobota, Luty 3, 2018, 13:53

Kiedy powstała pierwsza Uczelnia Wyższa w Przeworsku. Proszę powiedzieć jak wygląda założenie Szkoły od strony formalnej?

Dnia 14-01-2011 roku ostateczną decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstała w Przeworsku Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza, otwierana na kierunku Zarządzanie. Aby uczelnia powstała należy mieć kierunek, a żeby mieć kierunek należy mieć tak zwane minimum kadrowe, a minimum kadrowe to jest trzech profesorów i sześciu doktorów. Każdy kierunek musi spełniać ten warunek, nam się to udało i Państwowa Komisja Akredytacyjna, po pozytywnym zaopiniowaniu skierowała projekt do Ministra NiSW, który to powołał Szkołę do życia z dniem 14 stycznia tego roku przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 2. Spodziewaliśmy się, że ta decyzja będzie później, dlatego miło to nas zaskoczyło, planowaliśmy działalność rozpocząć z nowym rokiem akademickim jakim jest Październik 2011, a ponieważ można studia zaoczne zapoczątkować w semestrze drugim dlatego rozpoczynamy już.

 

 Jaki jest statut prawny uczelni?

Statut jest w tej chwili w zatwierdzeniu u Ministra. Po zarejestrowaniu musimy spełnić jeszcze kilka wytycznych, to znaczy, akt założycielski, wpis do Krsu, to są formalności, które obecnie realizujemy. Będzie to Uczelnia niepubliczna, gdyż obecnie według ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie istnieje możliwość stworzenia Uczelni Państwowej.

Czy uczelnia ma bądź będzie mieć podpisane umowy z innymi, które ułatwią kontynuację nauki na studiach magisterskich?

Jesteśmy na początku tworzenia, oczywiście przewidujemy w statucie bardzo szerokie uprawnienia, współpraca z innymi Szkołami Wyższymi interesuje nas jak najbardziej, ale to jeszcze przed nami.

 Jakie są założenia rozwojowe, przewidywane kierunki w najbliższym czasie?

Docelowo ma powstać technologia żywienia człowieka dlatego, że mamy trzy średnie uczelnie w powiecie kształcące w tym kierunku, ale też w naszym Państwie najbardziej zagrożone jest życie ludzkie, a więc uważamy, że żywność i produkcja żywności jest bardzo ważna. Trzecim kierunkiem ma być rehabilitacja. Planujemy je wprowadzić od nowego semestru w październiku 2011.

Proszę powiedzieć jaka jest baza dydaktyczna?

Obecnie budynek na ul.Marii Curie Skłodowskiej 2. W bliskiej przyszłości planujemy dzierżawić budynek Kolegium Językowego, wstępną zgodę posiadamy lecz szczegóły umowy dzierżawy są jeszcze przed nami.

A jaka jest Kadra Wykładowców?

Mamy Profesorów z zewnątrz z Uczelni w Krakowie, Rzeszowie i ze Szczecina oraz dwa Profesora z Ukrainy.

Kto kieruje projektem powstawania Szkoły?

Jest nas 3 osoby, które czynnie uczestniczą w tworzeniu Szkoły, Janusz Cholewa ,  Pan Piotr Jarosz i Pan Geraszek. To są osoby, które zaangażowały się w pomoc przy powoływaniu uczelni. Chcielibyśmy, żeby to  się udało i stało wizytówką Przeworska, dlatego to co robimy nie robimy dla siebie, a dla dobra ogółu naszego społeczeństwa lokalnego. Jeżeli wszyscy się w to włączą, a na razie dużo osób bardzo chętnie się angażuje, to ma to rację bytu. My nawet nie spodziewaliśmy się takiej pomocy, przede wszystkim ze strony duchownych odzew był natychmiastowy.

Również Pani Burmistrz Maria Dubrawska- Lichtarska do pomysłu stworzenia Wyższej Uczelni odniosła się bardzo pozytywnie i obiecała nas wspierać i pomagać przy tworzeniu Wyższej Szkoły Społeczno Gospodarczej.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2018 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, All Rights Reserved.